Windykacja należności

Na podstawie artykułu 554 Kodeksu Cywilnego roszczenia sprzedawcy z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności jego przedsiębiorstwa przedawniają się z upływem dwóch lat.

Jeśli kontrahent zalega z płatnością, a termin przedawnienia zbliża się, oferujemy pomoc w zakresie:

  • Weryfikacji należności
  • Przygotowania wezwań do zapłaty
  • Naliczania odsetek i przygotowania not odsetkowych
  • Przygotowania pozwu do sądu o nakaz zapłaty