Oferta

Zakładając w Polsce firmę mamy do wyboru jeden z rodzajów prowadzenia księgowości:

  1. Karta podatkowa – jest to najprostsza forma opodatkowania, przewidziana dla osób prowadzących działalność gospodarczą, świadczących głównie usługi dla ludności. Stawka podatku jest indywidualnie ustalana na wniosek podatnika decyzją Urzędu Skarbowego. Za pomocą karty podatkowej mogą rozliczać się osoby świadczące usługi: transportowe, gastronomiczne, edukacyjne, kosmetyczne i inne przewidziane w ustawie.
     
  2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – jest to uproszczona forma opodatkowania. Przeznaczona dla podatników, których przychody z działalności nie przekraczają w roku równowartości w walucie polskiej 150 000 euro. Polega na ewidencjonowaniu tylko dokumentów sprzedaży i na tej podstawie wyliczaniu kwoty podatku. W Polsce obowiązuje pięć stawek ryczałtu w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.
     
  3. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) – jest to najpopularniejsza forma prowadzenia ewidencji księgowej. Korzystać z niej mogą wszystkie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki jawne, spółki cywilne i spółki partnerskie, których przychody netto ze sprzedaży za dany rok podatkowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 1 200 000 euro. Polega na ewidencjonowaniu wszystkich przychodów, zakupów towarów handlowych i materiałów oraz wydatków, takich jak wynagrodzenia, amortyzacja i innych związanych z prowadzeniem działalności.
     
  4. Księgi Handlowe (Pełna księgowość, Księgi Rachunkowe) – do prowadzenia ksiąg rachunkowych zobowiązane są takiej podmioty jak: osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie, których przychody netto ze sprzedaży za dany rok podatkowy przekroczyły równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro; spółki handlowe (osobowe i kapitałowe), jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych i inne przewidziane w ustawie. W tym rodzaju księgowości ewidencjonujemy każdą operację przedsiębiorstwa: dokumenty sprzedaży oraz zakupu, operacje finansowe, operacje magazynowe, udziały w firmie, operacje kasowe, podatki itp. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.