Inne usługi

  • porady i konsultacje księgowe
  • odbiór dokumentów od Klienta w cenie usług
  • wyprowadzanie zaległości