Kadry i płace

  • kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa (oraz elektroniczna obsługa ZUS za pomocą programu Płatnik)
  • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji do ZUS i PFRON
  • sporządzanie listy płac pracowników
  • ewidencja wynagrodzeń
  • prowadzenie akt osobowych pracowników
  • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem umowy z pracownikiem
  • przygotowywanie raportów RMUA
  • prowadzenie dokumentacji zasiłkowej (zasiłek chorobowy, macierzyński, rodzinny)