Ryczałt ewidencjonowany

  • weryfikacja dokumentów
  • ewidencjonowanie przychodów na potrzeby zryczałtowanego podatku dochodowego
  • ewidencjowanie przychodów i kosztów na potrzeby podatku od towarów i usług VAT
  • wyliczanie miesięcznych/kwartalnych zaliczek na zryczałtowany podatek dochodowy
  • sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług VAT
  • elektroniczne wysyłanie deklaracji VAT
  • sporządzanie zeznania podatkowego po zakończonym roku podatkowym
  • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym
  • udzielanie porad i konsultacji