Wymiar pierwszego urlopu pracownika 2019-12-04

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi, który podjął pierwszą pracę lub zmienił pracę?

Zgodnie z art. 153 § 1 K.p., pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Jest to tak zwany urlop cząstkowy.

Roczny wymiar przysługujący po przepracowaniu roku wynosi:

  • 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat,

a jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy - proporcjonalny do tego wymiaru, po zaokrągleniu niepełnego dnia w górę (art. 154 § 1-2 K.p.).