Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów 2016-10-31

 

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) polega na przeniesieniu prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, jeżeli towar w związku z taką dostawą jest transportowany z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej na terytorium Polski.

Mechanizm opodatkowania przypomina ten stosowany w przypadku zasady reverse charge, czyli polega na rozliczeniu podatku należnego przez podmiot nabywający towar. Podatek ten, co do zasady, stanowi zarazem podatek naliczony, podlegający odliczeniu na zasadach ogólnych.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, co do zasady, ma miejsce, jeżeli stronami transakcji są podatnicy VAT, zidentyfikowani dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych, posługujący się dla tej czynności numerem VAT-UE (NIP-UE). Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów wystąpi jednak niezależnie od tego, czy nabywca i dostawca przedstawią swój numer VAT-UE, zatem nie zależy od rejestracji dla celów wewnątrzwspólnotowych. Niemniej jednak podatnik posiadający taki numer, przy dokonywaniu transakcji WNT powinien posługiwać się tym numerem.

WNT występuje również w przypadku przemieszczenia przez podatnika towarów własnych z innego państwa członkowskiego na terytorium Polski.

Warto wspomnieć, że WNT jest opodatkowane stawką podatkową właściwą dla dostawy takiego samego towaru w kraju.

Aktywność numeru VAT nadanego przez Państwo Członkowskie można zweryfikować na stronie Komisji Europejskiej: Potwierdzenie numeru VAT (VIES). 

 

VAT, Ministerstwo Finansów, http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/niezbednik-podatnika/vat