Uprawnienia małego podatnika 2018-06-01

Zarówno dla celów PIT/CIT, jak i VAT małym podatnikiem w roku 2018 jest podmiot, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku VAT) nie przekroczyła w 2017 roku kwoty 5 176 000 zł. 

Mały podatnik posiada pewne przywileje, do których należą:

a) możliwość kwartalnej metody wpłacania zaliczek na podatek dochodowy

b) możliwość skorzystania z kredytu podatkowego

c) możliwość dokonania jednorazowej amortyzacji środków trwałych do kwoty 50 000 euro rocznie (216 000 zł).

 

Źródło: Ustawa o PIT