Sprzedaż wycofanego auta z firmy 2019-01-02

 

Przedsiębiorcy (osoby fizyczne) często korzystają ze swojego prywatnego samochodu w firmie. Taka operacja nie pozostaje jednak neutralna w myśl przepisów prawa podatkowego. 


Auto firmowe

Jeśli samochód osobowy jest w firmie środkiem trwałym, podlega on amortyzacji. Wartość odpisów amortyzacyjnych, które naliczane są od jego wartości początkowej obciążała koszty podatkowe zgodnie z ograniczeniami zdefiniowanymi w art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (do końca roku 2018) - standardowo do równowartości 20.000 euro.

Kiedy przedsiębiorca wycofuje samochód z firmy, przeznacza go na cele prywatne, powinien wykreślić go z ewidencji środków trwałych. Należy również zaprzestać dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Ostatni odpis powinien zostać zaksięgowany w miesiącu wycofania auta z firmy. Niezamortyzowana na dzień wycofania samochodu wartość początkowa nie obciąża firmowych kosztów.

 

Wycofanie auta z firmy

Przedsiębiorca może zdecydować wycofać się samochód z firmy. Samo przekazanie auta firmowego na cele prywatne nie generuje przychodu z działalności gospodarczej.

Natomiast jeśli po wycofaniu z firmy przedsiębiorca chciałby samochód zbyć, może u niego powstać przychód firmowy.


Zgodnie z artykułem art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o pdof wynika bowiem, że w przypadku odpłatnego zbycia wycofanego z firmy środka trwałego, przychód z działalności gospodarczej powstaje, gdy między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym został on wycofany i dniem jego odpłatnego zbycia nie upłynie 6 lat.

Gdy jednak do zbycia dojdzie po upływie tego okresu, kwota uzyskana z jego sprzedaży będzie neutralna na gruncie PDOF (nie będzie stanowić przychodu z działalności).


Przykład
Pan Kowalski, będący przedsiębiorcą (osobą fizyczną) w kwietniu 2012 roku nabył i zaliczył do środków trwałych samochód osobowy. W listopadzie 2013 r. wycofał go jednak ze swojej firmy i przeznaczył na potrzeby prywatne.


Gdy Pan Kowalski zdecyduje się na sprzedaż auta do 1 grudnia 2019 roku to powstanie u niego przychód z działalności gospodarczej.
Sprzedaż po 1 grudnia 2019 roku nie będzie powodowała powstania takiego przychodu, ponieważ między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym został on wycofany i dniem jego odpłatnego zbycia nie upłynie 6 lat.

 

W razie pytań, zachęcamy do kontaktu.

 

Zespół NOTIW Biuro Rachunkowe - Warszawa Białołęka Tarchomin

 

 

Źrodło: Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.)