Sprawozdanie finansowe 2019 2020-08-14

Zatwierdzenie i złożenie SF za 2019 r. - terminy

W roku 2020, z powodu epidemii koronawirusa SARS COV 2, jednostki, które prowadzą księgi rachunkowe, mają więcej czasu na sporządzenie zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do odpowiednich instytucji.

Termin sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Termin zamknięcia ksiąg rachunkowych, sporządzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego został przedłużony o trzy miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) - o dwa miesiące.

Jeśli w spółce rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i kończy 31 grudnia 2019 r. sprawozdanie powinno zostać sporządzone do 30 czerwca 2020 r., a następnie zatwierdzone do 30 września 2020 r.

Przesunięcie terminów sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego powoduje również, że zmianie ulegają inne terminy, takie jak:

- termin zakończenia badania rocznego sprawozdania finansowego jednostek, na podstawie art. 64 ustawy o rachunkowości,
- termin udostępnienia wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom, na podstawie art. 68 ww. ustawy, rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki, a jeżeli sprawozdanie finansowe podległo obowiązkowi badania - także sprawozdania z badania (oraz sprawozdania rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo organu administrującego),
- termin złożenia, na podstawie art. 69 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi wymaganymi dokumentami do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),
- termin złożenia, na podstawie art. 70 ust. 1 i 2 ww. ustawy, rocznego sprawozdania finansowego (z wyjątkiem dodatkowych informacji i objaśnień) wraz z innymi wymaganymi dokumentami do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG),
- termin przekazania, na podstawie art. 27 ust. 2 i 2b updop, rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi dokumentami do Szefa KAS przez podatników CIT niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS.

Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości złożenie sprawozdania finansowego do KRS powinno nastąpić w ciągu 15 dni od jego zatwierdzenia. Oznacza to, że dla sprawozdania za 2019 r. ostateczny termin to 15 października 2020 r. 

Osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe
Nieco inaczej wygląda sytuacja dla osób fizycznych, które prowadzą księgi rachunkowe.

Termin na przekazanie sprawozdania finansowego za 2019 r. do Szefa KAS upływa 31 lipca 2020 r.