Mały ZUS w 2019 r. - warunki 2018-12-14

 

Poniżej przedstawiamy Państwu kryteria skorzystania z tzw. "Małego ZUS" w 2019 r.

Aby móc opłacać niższe składki ZUS w 2019 r. należy spełnić kilka kryteriów, m.in.:

- być wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub prowadzić działalność gospodarczą na podstawie innych przepisów szczególnych oraz

- przychód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym (2018 r.) nie może być większy niż trzydziestokrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia w grudniu poprzedniego roku (minimalne wynagrodzenie w grudniu 2018 r. wynosi 2 100 zł, a więc maksymalny przychód to 63 000 zł).

 

A co w przypadku gdy działalność gospodarcza została otworzona w ciągu roku lub była zawieszona przez część roku?

W takim przypadku należy obliczyć maksymalny przychód pozwalający skorzystać z małego ZUS w 2019 r. korzystając z proporcji.

Jeżeli w 2018 roku działalność została rozpoczęta, zakończona lub była zawieszona, przez co prowadzono ją tylko przez część roku, limit przychodu z działalności będzie niższy.

Aby ustalić limit należy podzielić trzydziestokrotność minimalnego wynagrodzenia przez liczbę dni kalendarzowych poprzedniego roku i następnie przemnożyć wynik przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności.

Na przykład

Pan Nowak otworzył działalność gospodarczą 1 marca 2018 r. Maksymalny limit przychodu w 2018 r., który uprawni go do skorzystania z małego ZUS w 2019 r. obliczamy w następujący sposób:

Liczba dni kalendarzowych w 2018 r.: 365

Liczba dni kalendarzowych od 1 marca 2018 r.: 275

2 100 zł x 30 = 63 000 zł

275 / 365 * 63 000 zł = 47 465,75 zł

Odpowiedź: Jeśli przychód Pana Nowaka nie przekroczył 47 465,75 zł w 2018 r. będzie mógł skorzystać z małego ZUS w 2019 r.

 

Wyjątki

Kto nie może skorzystać z małego ZUS?

- jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona przez okres krótszy niż 60 dni

- rozliczano się kartą podatkową i jednocześnie korzystano ze zwolnienia VAT

- jeśli podlegano ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu również z tyt. innej pozarolniczej działalności

- spełnia się warunki do opłacania preferencyjnych składek ZUS (składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia)

- wykonuje się dla byłego bądź obecnego pracodawcy to samo, co było wykonywane dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym

 

Jak długo można korzystać z małego ZUS?

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać przez okres maksymalnie 36 miesięcy.

 

Zespół NOTIW
Biuro Rachunkowe Warszawa - Tarchomin, Białołęka