Mały Podatnik VAT w 2020 2019-11-26

Kto będzie posiadał status małego podatnika w 2020 r. w VAT?

 

Zgodnie z art. 2 pkt 25 ustawy o VAT status małego podatnika posiadają Ci podatnicy, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 1 200 000 EUR.

Przeliczenia kwoty EUR na PLN należy dokonać wg średniego kursu NBP na pierwszy roboczy dzień października poprzedniego roku podatkowego. Kwotę należy zaokrąglić do pełnych 1.000 zł.

Kurs z dnia 1 października 2019 r. EURPLN wynosił 4,3734, zatem maksymalna wartość obrotu (wraz z VAT) w 2019 r. uprawniająca do posiadania statusu małego podatnika w 2020 r. to 5 248 000 PLN.

Dla przypomnienia, do końca 2019 r. limit ten wynosi 5 135 000 zł.

 

Co daje status małego podatnika w świetle VAT?

- możliwość rozliczania się kwartalnie z podatku VAT*

- możliwość wyboru kasowej metody rozliczania VAT (tj. obowiązek podatkowy powstaje w chwili zapłaty, a nie daty dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi)

 

*Jednakże biorąc pod uwagę zmiany w ustawie o VAT od 1 listopada 2019 r., nie tylko mali podatnicy dokonujący dostaw niektórych towarów, ale również świadczący usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, którzy stosują metodę kasową, mogą stać się obowiązani do składania miesięcznych deklaracji VAT. Oznacz to, że mimo posiadania statusu małego podatnika VAT, nie będzie można skorzystać z możliwości składania kwartalnych deklaracji VAT. Przepis dotyczy podatników, którzy dokonują dostaw towarów lub/i świadczenia usług, które wymienione zostały w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (objętych mechanizmem split payment), u których w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach, łączna wartość tych transakcji bez kwoty podatku przekroczyła, choćby w jednym miesiącu z tych okresów, kwotę 50 000 PLN.