Mały podatnik 2017-02-03

 

Kto jest małym podatnikiem?

Mały podatnik w świetle ustawy o podatku od towarów i usług to ten, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 1 200 000 EUR.

Limit ten wynosi więc 5 157 000 zł (kurs z dnia 3 października 2016 r.). 

 

Jakie korzyści niesie za sobą status małego podatnika?

Może on korzystać z uproszczeń w rozliczaniu VAT:

  • metody kasowej
  • kwartalnych deklaracji.

Dodatkowo w zakresie podatku dochodowego, może skorzystać z jednorazowej amortyzacji (wartość środka trwałego do 215 000 zł).