Jednorazowa amortyzacja w 2018 2018-06-22

Przypominamy, że niektórzy przedsiębiorcy obecnie mają możliwość odliczenia jednorazowo wydatku o wartości do 10 000 zł. W 2017 r. limit ten wynosił 3 500 zł.

 

To spore ułatwienie dla małych przedsiębiorców. Pamiętajmy jednak, iż uprawnienie to posiadają:

a) przedsiębiorcy ze statusem małego podatnika oraz

b) przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w danym roku podatkowym.

 

Amortyzacją jednorazową mogą zostać objęte tylko środki trwałe zaliczane do grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). Są to:

  • grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne,
  • grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
  • grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty,
  • grupa 6 – urządzenia techniczne,
  • grupa 7 – środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych,
  • grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

 

Źródło: Ustawa o PIT