Biała Lista Podatników VAT 2019-11-13

Od września 2019 r. obowiązuje tzw. Biała Lista Podatników VAT.

Biała Lista Podatników VAT to prowadzony przez Szefa KAS wykaz podatników VAT wraz z informacjami dotyczącymi zarejestrowania, wyrejestrowania, statusu podatnika oraz numerów bankowych.

Biała Lista Podatników zawiera numery wszystkich rachunków bankowych przedsiębiorców, na które ich kontrahenci powinni dokonywać wpłat. Konta te są wpisane w zgłoszeniu identyfikacyjnym do CEIDG.

Jeżeli kontrahent dokona wpłaty na inny rachunek niż wskazany na liście, to kwoty ponad 15 tys. zł nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Aby uniknąć konsekwencji, należy więc przy każdej wpłacie sprawdzać, czy rachunek kontrahenta znajduje się na białej liście.

Uwaga! Istotne jest przy tym, czy rachunek bankowy jest zarejestrowany na białej liście w dniu przelewu. Decydującym jest dzień zlecenia przelewu, a nie obciążenia rachunku nabywcy/uznania czy księgowania kosztu.

Podatników na białej liście można wyszukiwać poprzez NIP, REGON, nr konta, oraz nazwę podmiotu (także nazwisko).

W celu uniknięcia ewentualnych sankcji, zalecamy Państwu każdorazowo w dniu dokonywania przelewu na rachunek kontrahenta, sprawdzanie, czy znajduje się on na liście podatników.  

Wyszukiwarka podmiotów: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/

 

Jak dodać swój rachunek bankowy aby pojawił się on na Białej Liście?

W celu dodania rachunku bankowego, należy wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). Jeśli posiadają Państwo możliwość autoryzacji takich zmian np. podpisem kwalifikowanym lub ePUAP, nie będzie potrzeby wizyty w Urzędzie Skarbowym. W przeciwnym razie, wypełniony przez Internet wniosek, można podpisać w dowolnym Urzędzie Skarbowym.