Księga Przychodów i Rozchodów

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR)

  • weryfikacja dokumentów
  • ewidencjowanie przychodów i kosztów
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • wyliczenie miesięcznych/kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy PIT
  • sporządzanie deklaracji na potrzeby podatku od towarów i usług VAT
  • elektroniczne wysyłanie deklaracji do Urzędu Skarbowego
  • sporządzanie zeznania podatkowego po zakończonym roku podatkowym
  • udzielanie porad i konsultacji
  • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym