Ceny ustalamy indywidualnie w drodze negocjacji z Klientem. Usługi wyceniane są po rozmowie z Klientem i zidentyfikowaniu jego potrzeb.

Ceny uzależnione są między innymi od:

  • rodzaju prowadzonej ewidencji (ryczałt, KPiR, Księgi Handlowe),
  • czy przedsiębiorca jest płatnikiem VAT,
  • liczby zatrudnionych pracowników,
  • liczby przetwarzanych dokumentów.