Opłata skarbowa od pełnomocnictwa 2016-10-31

Podatnik ma prawo ustanowić pełnomocnika do podpisywania deklaracji podatkowych. Mówi o tym art. 80a § 1 Ordynacji podatkowej.

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji przekazywanych w formie papierowej wystawia się na druku UPL-1P. Upoważnienie to sporządzone w formie papierowej składa się w organie podatkowym właściwym dla podatnika. Przedłożenie UPL-1P podlega opłacie skarbowej wynoszącej 17 zł. Obowiązek uregulowania opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia pełnomocnictwa. 

 

źródło: Gazeta Podatkowa nr 71 (1321) z dnia 5.09.2016